Colebrook White - Vandføring/tryktab

 Beregn vandføring/tryktab i vandledninger eller hel- og halvfyldte afløbsledninger.

 

Sags- eller ledningsnummer, etc.
System:
Beregn:
Rørtype: Klasse:
Dimension: Dy (mm): 63,0
Di (mm): 55,4 e (mm): 3,8  
Parametre
Ruhed (mm):  
Vandføring (Q):
 

Beregninger fra dette program skal altid underkastes en ingeniørmæssig vurdering inden anvendelse. Nordisk Wavin A/S og programforfatterne kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler, der skyldes anvendelse af programmet.


V1.3.4   5/10-2011