Ansvar

Upplysningarna och beräkningsverktygen i detta program är uteslutande tänkt att ge läsaren en generell information.

AB Svenska Wavin eftersträvar, att information, formler, beräkningsverktyg m.m. är korrekta. Av många orsaker, som t.ex. användar-PC uppsättning, ofta förekommande ändringar i produktutveckling, design, material, lagar, standarder och vägledningar kan det förekomma fel, förseningar, utelämnande eller bristfällig information eller beräknings- resultat. Informationen kan ändras utan förvarning. AB Svenska Wavin avsäger sig i största möjliga omfång, oavsett orsaken, allt ansvar för informationens och beräknings- resultatens riktighet eller varje oavsiktlig verkan av dess användning. Om läsaren önskar försäkra sig mot fel i upplysningarna, får han rikta sin förfrågan härom till AB Svenska Wavin. AB Svenska Wavin kommer då uteslutande att vara ansvarig för riktigheten i de givna upplysningarna i det omfång AB Svenska Wavin uttryckligen påtar sig det i ett skriftligt svar till vederbörande läsare och då enbart för denne.

Program 'nedladdat' från AB Svenska Wavins hemsida är uteslutande AB Svenska Wavins egendom, de får 'nedladdas' och användas efter registrering, men får inte kopieras utan tillåtelse.

Udstrømning gennem hul

Språk