Ansvar

Opplysningene og beregningsverktøyene i dette programmet er utelukkende beregnet til å gi brukeren en generell informasjon.

Norsk Wavin A/S tilstreber at informasjon, formler, beregningsverktøy mm. er korrekte. Av mange grunner, herunder oppbygning av PC som anvendes, hyppige endringer i produktutvikling, design, materialer, lover, standarder og veiledninger, kan det forekomme feil, forsinkelser, utelatelser eller unøyaktigheter i informasjoner eller beregningsresultater. Informasjonen kan videre uten varsel bli endret. Norsk Wavin A/S fraskriver seg i størst mulig grad og uansett årsaksforholdene ethvert ansvar for informasjon og beregningsresultatenes riktighet eller for enhver utilsiktet virkning av deres anvendelse. Hvis brukeren ønsker å sikre seg mot feil i opplysningene, må han rette henvendelsen til Norsk Wavin A/S. Norsk Wavin A/S vil da utelukkende være ansvarlig for riktigheten av de gitte opplysningene i det omfang Norsk Wavin A/S påtar seg ansvar for et skriftlig svar til den gjeldende bruker, og da alene overfor denne.

Programmer lastes ned og benyttes etter registrering, men må ikke kopieres uten tillatelse.

Beregning av utskiller

Språk