Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne og beregningsværktøjerne i dette program er udelukkende beregnet til at give læseren en generel information.

Nordisk Wavin A/S tilstræber, at informationer, formler, beregningsværktøjer mv. er korrekte. Af mange grunde, herunder bruger-PC'ens opsætning, hyppige ændringer i produktudvikling, design, materialer, love, standarder og vejledninger kan der forekomme fejl, forsinkelser, udeladelser eller unøjagtighed i informationer eller beregningsresultater. Informationerne kan endvidere uden varsel blive ændret.
Nordisk Wavin A/S fraskriver sig i videst muligt omfang og uanset årsagsforholdene ethvert ansvar for informationernes og beregningsresultaternes rigtighed eller for enhver utilsigtet virkning af deres anvendelse.
Hvis læseren ønsker at sikre sig mod fejl i oplysningerne, må han rette henvendelse herom til Nordisk Wavin A/S. Nordisk Wavin A/S vil da udelukkende være ansvarlig for rigtigheden af de givne oplysninger i det omfang, Nordisk Wavin A/S udtrykkeligt påtager sig det i et skriftligt svar til den pågældende læser og da alene over for denne.

Programmer downloadet fra Nordisk Wavin A/S's hjemmeside er udelukkende Nordisk Wavin A/S's ejendom, de må downloades og benyttes efter registrering, men må ikke kopieres uden tilladelse.

Colebrook White - Vandføring/tryktab

Sprog